Tầm nhìn - Xứ mệnh


 

OH Goldcity không chỉ là kênh sản phẩm ngoài trời lớn nhất Việt Nam, OH Goldcity luôn định hướng sự thay đổi, đa đang sản phẩm, dịch vụ và các tiện ích tốt nhất cho khách hàng. Với sự vận hành nhịp nhàng giữa các bộ phận: từ khảo sát vị trí, nghiên cứu thị trường đến lên ý tưởng, từ maketting đến thi công sản xuất, từ hoàn thiện thiện pháp lý đến bảo hành sản phẩm. Mọi sản phẩm, dịch vụ của OH Goldcity luôn được bảo hành trong suốt thời gian.

Và hơn cả thế nữa, OH Goldcity luôn khát khao mang đến cho khách hàng những điều tốt hơn nữa, đa dạng hơn nữa, có thể là:

*     Liên kết: Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho ngành quảng cáo ngoài trời của OH Goldcity.

*     Quốc tế: Bất kỳ Doanh nghiệp hoặc cá nhân nào muốn thực hiện truyền thông, quảng cáo tại Việt Nam và ngoài Việt Nam.

*     Thống nhất: OH Goldcity còn là thành viên ủng hộ nhiệt tình và hiệu quả cho ngành công nghiệp quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam, giúp đoàn kết vào nâng cao lợi ích của ngành, phát triển cho xã hội.

 

 

Liên hệ