Tư vấn quảng cáo

Thẩm quyền cấp phép quảng cáo?

Cấp huyện có thẩm quyền cho phép tổ chức quảng cáo không ạ? Cảm ơn luật sư!

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo

Sản phẩm/dịch vụ trước khi tiến hành quảng cáo phải có giấy phép quảng cáo. Trong trường hợp cần tư vấn thủ tục và..

Tư vấn xin giấy phép quảng cáo

Một số sản phẩm/dịch vụ buộc phải xin giấy phép quảng cáo trước khi tiến hành quảng cáo...

Liên hệ