Tư vấn quảng cáo

Thẩm quyền cấp phép quảng cáo?


Cấp huyện có thẩm quyền cho phép tổ chức quảng cáo không ạ? Cảm ơn luật sư!


Liên hệ