Thiết kế quảng cáo

Thiết kế quảng cáo trên taxi


Quảng cáo trên taxi chính là tiếp thị hình ảnh của doanh nghiệp đến trực tiếp với khách hàng, sử dụng thị giác làm kênh tiếp xúc chính nên việc thiết kế vô cùng quan trọng.


Liên hệ