Xin phép quảng cáo

XIN PHÉP QUẢNG CÁO Ngoài việc xin phép quảng cáo khi khách hàng ký Hợp đồng dịch vụ quảng cáo trên các kênh quảng cáo của OH Goldcity. OH Goldcity còn thực hiện thủ tục xin cấp phép quảng cáo cho khách hàng.

+ Dịch vụ xin phép quảng cáo của OH Goldcity thực hiện trên các phương tiện quảng cáo sau:

1. Báo chí.

2. Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác.

3. Các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác.

4. Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.

5. Phương tiện giao thông.

6. Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao.

7. Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo.

8. Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

+ Khi thực hiện xin phép quảng cáo của OH Goldcity khách hàng sẽ được tư vấn:

1. Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo.

2. Yêu cầu đối với nội dung quảng cáo.

3. Điều kiện quảng cáo.

4. Thiết kế maket quảng cáo miễn phí.

+ Toàn bộ Hồ sơ xin phép sẽ được OH Goldcity chuẩn bị và thực hiện

Hãy liên hệ với OH Goldcity để được tư vấn và thực hiện thủ tục uy tín và chuyên nghiệp nhất.

 

Liên hệ